ΑΥΤΟΣΒΕΝΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Το MONOCELL® 300F είναι γρήγορης χύτευσης αυτοσβενύμενο διογκώσιμο πολυστυρένιο. Χρησιμοποιείται για παραγωγή σε πυκνότητες 9 kg/m3 – 15 kg/m3 και είναι κατάλληλο για την δημιουργία σανίδων αφρού υψηλής αντοχής.

Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων

Το MONOCELL® 200FL είναι γρήγορης χύτευσης αυτοσβενύμενο διογκώσιμο πολυστυρένιο. Χρησιμοποιείται για παραγωγή σε πυκνότητες 10 kg/m3 – 18 kg/m3 και είναι κατάλληλο για την δημιουργία σανίδων αφρού υψηλής αντοχής.

Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων

Το MONOCELL® 200F είναι γρήγορης χύτευσης αυτοσβενύμενο διογκώσιμο πολυστυρένιο. Χρησιμοποιείται για παραγωγή σε πυκνότητες 12 kg/m3 – 30 kg/m3 και είναι κατάλληλο για την δημιουργία σανίδων αφρού υψηλής αντοχής και άλλων σχημάτων με πάχος ανω των 20χιλ. εξασφαλίζοντας γρήγορη μορφοποίηση και μικρό κύκλο εργασιών.

Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων

Το MONOCELL® 100FBL είναι γρήγορης χύτευσης αυτοσβενύμενο διογκώσιμο πολυστυρένιο. Χρησιμοποιείται για παραγωγή σε πυκνότητες 19 kg/m3 – 30 kg/m3 και είναι κατάλληλο για την δημιουργία σανίδων αφρού υψηλής αντοχής και άλλων σχημάτων με πάχος άνω των 10χιλ. εξασφαλίζοντας γρήγορη μορφοποίηση και μικρό κύκλο εργασιών.

Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων

Το MONOCELL® 100F είναι γρήγορης χύτευσης αυτοσβενύμενο διογκώσιμο πολυστυρένιο. Χρησιμοποιείται για παραγωγή σε πυκνότητες 18 kg/m3 – 30 kg/m3 και είναι κατάλληλο για την δημιουργία σανίδων αφρού υψηλής αντοχής και άλλων σχημάτων με πάχος άνω των 10χιλ. εξασφαλίζοντας γρήγορη μορφοποίηση και μικρό κύκλο εργασιών.

Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Monocell® FR

Array