ΜΗ ΑΥΤΟΣΒΕΝΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Το MONOCELL® 300 είναι γρήγορης χύτευσης μη αυτοσβενύμενο διογκώσιμο πολυστυρένιο. Χρησιμοποιείται για παραγωγή σε πυκνότητες 10 kg/m3 – 20 kg/m3 και είναι κατάλληλο για την δημιουργία σανίδων αφρού υψηλής αντοχής.

Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων

Το MONOCELL® 200L είναι γρήγορης χύτευσης μη αυτοσβενύμενο διογκώσιμο πολυστυρένιο. Χρησιμοποιείται για παραγωγή σε πυκνότητες 12 kg/m3 – 25 kg/m3 και είναι κατάλληλο για την δημιουργία σανίδων αφρού υψηλής αντοχής.

Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων

Το MONOCELL® 200 είναι γρήγορης χύτευσης μη αυτοσβενύμενο διογκώσιμο πολυστυρένιο. Χρησιμοποιείται για παραγωγή σε πυκνότητες 13 kg/m3 – 30 kg/m3 και είναι κατάλληλο για την δημιουργία σανίδων αφρού υψηλής αντοχής και άλλων σχημάτων με πάχος άνω των 20χιλ. εξασφαλίζοντας γρήγορη μορφοποίηση και μικρό κύκλο εργασιών.

Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων

Το MONOCELL® 100BL είναι γρήγορης χύτευσης μη αυτοσβενύμενο διογκώσιμο πολυστυρένιο. Χρησιμοποιείται για παραγωγή σε πυκνότητες 19 kg/m3 – 40 kg/m3 και είναι κατάλληλο για την δημιουργία σανίδων αφρού υψηλής αντοχής και άλλων σχημάτων με πάχος άνω των 10χιλ. εξασφαλίζοντας γρήγορη μορφοποίηση και μικρό κύκλο εργασιών.

Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων

Το MONOCELL® 100 είναι γρήγορης χύτευσης μη αυτοσβενύμενο διογκώσιμο πολυστυρένιο. Χρησιμοποιείται για παραγωγή σε πυκνότητες 18 kg/m3 – 40 kg/m3 και είναι κατάλληλο για την δημιουργία σανίδων αφρού υψηλής αντοχής και άλλων σχημάτων με πάχος άνω των 10χιλ. εξασφαλίζοντας γρήγορη μορφοποίηση και μικρό κύκλο εργασιών.

Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων

Το MONOCELL® 50 είναι γρήγορης χύτευσης μη αυτοσβενύμενο διογκώσιμο πολυστυρένιο. Χρησιμοποιείται για παραγωγή σε πυκνότητες 23 kg/m3 – 60 kg/m3 και είναι κατάλληλο για την δημιουργία σχημάτων αφρού υψηλής αντοχής με πάχος άνω των 10χιλ. εξασφαλίζοντας γρήγορη μορφοποίηση και μικρό κύκλο εργασιών.

Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Monocell® R

Array