Όμιλος Ravago

H Ravago,  ιδρύθηκε το 1961 από τον Raf Van Gorp, και παρέχει συνολικές λύσεις στην παραγωγή πλαστικών πρώτων υλών, τη διανομή και το εμπόριο πλαστικών, μέσω των 200 γραφείων που διαθέτει  σε περισσότερες από 50 χώρες , απασχολώντας  πάνω από 4500 εργαζόμενους.

Η Ravago ορίζει σαν σκοπό της την ¨Αειφόρο εξυπηρέτηση¨ και παρέχει στους πελάτες της αξιόπιστες και τεχνικά εξειδικευμένες υπηρεσίες. Παρά το γεγονός ότι είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη πολυεθνική εταρεία, η Ravago επιμένει στη διατήρηση της οικογενειακής κουλτούρας.  Αυτό επιτυγχάνεται με την προώθηση στενής αλληλεπίδρασης όχι μόνο μεταξύ των εργαζομένων, αλλά και μεταξύ των πελατών και των προμηθευτών της.

Η Ravago λειτουργεί ως μια ηθική εταιρεία , επιδιώκει την τελειότητα,  η οποία είναι εφικτή μόνο χάρη στο πιο πολύτιμο απόκτημα της: τους ανθρώπους.

Array