Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Training and Developing
Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνει η ΜΟΝΟΤΕΖ, σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες απαιτήσεις και τις κανονικότητες των εργαζόμενων. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων μας, στηρίζοντας τα σχέδια για ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους.

Γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη των ικανοτήτων των υπαλλήλων μας, με στόχο:

  • Την εξειδίκευση στην τρέχουσα θέση
  • Την προσαρμογή σε νέες προκλήσεις στην τρέχουσα θέση
  • Την προετοιμασία για νέες μελλοντικές ευθύνες και αρμοδιότητες
Array